Хематологична диагностика

H-3001

Пълна кръвна картина - 27 показателя с диференциално броене

7,50 лв.
H-3040

Диференц. броене на левкоцити - мануално

4,00 лв.
H-3041

Морфология на еритроцити

4,50 лв.
H-3003

СУЕ

1,50 лв.
H-3051

Ретикулоцити

5,00 лв.
H-3059

Таласемия и хемоглобинози (Thalassemia)

24,00 лв.
H-3052

Антитела срещу еритропоетин

115,00 лв.
EMV-3223

Витамин B12

20,00 лв.
H-3058

Еритропоетин

45,00 лв.
H-3053

Феритин

20,00 лв.
H-3055

Фолиева киселина

23,00 лв.
I-3924

Хаптоглобин ( Haptoglobin )

26,00 лв.
I-3921

Трансферин ( Transferrin )

20,00 лв.
I-3973

Коефициент на насищане на трасферина

14,00 лв.
H-3057

sTfR (разтворим рецептор на трансферина)

54,00 лв.

Хормонална диагностика

HA-3503

TSH

18,00 лв.
HA-3501

FT3

18,00 лв.
HA-3502

FT4

18,00 лв.
НА-3504

FT3+FT4+TSH

50,00 лв.
НА-3505

FT4+TSH

32,00 лв.
HA-3507

MAT

20,00 лв.
HA-3506

TAT

20,00 лв.
HA-3508

ТАТ+МАТ

35,00 лв.
HA-3509

TSH рецепторни антитела (TRab)

41,00 лв.
HA-3510

Тиреоглобулин

32,50 лв.
TM-4125

Калцитонин

40,50 лв.
HA-3519

Пакет Лейди(LH+FSH+Prolactin+Estradiol)

72,00 лв.
HA-3520

Пакет Лейди - мах (LH+FSH+Prolactin+Estradiol+Testosteron)

90,00 лв.
HA-3513

LH

20,00 лв.
HA-3514

FSH

20,00 лв.
HA-3515

Prolactin

20,00 лв.
HA-3517

Progesteron

20,00 лв.
HA-3516

Estradiol

20,00 лв.
HA-3518

Testosteron

20,00 лв.
HA-3563

Свободен Testosteron

33,00 лв.
HA-3561

SHBG

24,00 лв.
HA-3558

Антимюлеров хормон

55,00 лв.
HA-3555

Inhibin B

59,00 лв.
HA-3525

Соматотропин (hGH)

23,00 лв.
HA-3565

Estriol неконюгиран

28,50 лв.
HA-3524

Total β hCG (бета-хорионгонадотропин)

20,00 лв.
I-3977

Маркери прееклампсия

170,00 лв.
DS-4827

Биохимичен скрининг за синдром на Даун, Едуардс и Патау в първи триместър / 11- 14 г.с./

60,00 лв.
DA-4833

Биохимичен скрининг за синдром на Даун и дефекти на невралната тръба във втори триместър /15 - 20 г.с./

60,00 лв.
HA-3526

Адренокортикотропен хормон (ACTH)

25,00 лв.
HA-3522

4-Андростендион (Androstendion)

29,00 лв.
HA-3521

DHEA - S

20,00 лв.
HA-3527

Кортизол (Cortisol), серум

20,00 лв.
HA-3575

Кортизол слюнка (Cortisol saliva)

46,00 лв.
HA-3523

17 - OH Progesteron

29,00 лв.
HA-3564

Aldosterone ( Алдостерон в плазма )

45,00 лв.
HA-3512

Паратхормон

31,00 лв.
HA-3529

Инсулин

20,00 лв.
HA-3530

IRI

22,00 лв.
НА-3566

Инсулинова резистентност / НOMA index /

21,00 лв.
HA-3556

Ренин в плазма

43,00 лв.
HA-3554

Катехоламини в диуреза

84,00 лв.

Уринен анализ

U-3402

Общо химично изследване

2,50 лв.
U-3403

Седимент

2,50 лв.
U-3401

Комплексно изследване

4,00 лв.
U-3410

Креатининов клирънс

7,50 лв.
U-3411

Креатинин в диуреза

4,00 лв.
U-3405

Калций в диуреза

4,00 лв.
U-3406

Фосфор в диуреза

4,00 лв.
U-3407

Белтък в диуреза

7,00 лв.
U-3422

Пикочна киселина клирънс

7,50 лв.
U-3412

Пикочна киселина в диуреза

5,00 лв.
U-3408

Амилаза в урина

6,50 лв.
U-3427/28/33

Калий,натрий,хлор

по 5,50 лв.
U-3434

Магнезий в урина

7,00 лв.
U-3444

Електрофореза на белтъци в урина

29,00 лв.

Туморни маркери

TM-4101

PSA общ

20,00 лв.
TM-4116

PSA, свободен

20,00 лв.
TM-4102

Free PSA / total PSA

35,00 лв.
TM-4103

CA 15 - 3

20,00 лв.
TM-4105

CA 19 - 9

20,00 лв.
TM-4107

CA 72-4

23,50 лв.
TM-4108

CA 125

20,00 лв.
TM-4104

CEA

20,00 лв.
TM-4113

Cyfra 21 - 1

23,00 лв.
TM-4114

Free beta HCG

20,00 лв.
TM-4106

AFP

20,00 лв.
TM-4110

Beta 2-микроглобулин, серум

29,00 лв.
TM-4111

NSE (Неврон специфична енолаза)

28,00 лв.
TM-4119

HE4 (човешки епидидима протеин 4)

66,00 лв.
TM-4115

S100

56,00 лв.
TM-4112

SCC

32,00 лв.
TM-4126

TG ( тироглобулин )

32,50 лв.
TM-4123

TPA (тъканен полипептид антиген)

93,00 лв.
TM-4121

Гастрин

105,00 лв.
TM-4128

Глюкагон в плазма

93,00 лв.
TM-4125

Калцитонин

40,50 лв.
TM-4137

Панел за оценка на риск за рак на яйчниците (HE4, CA 125, scor ROMA)

70,00 лв.
TM-4124

Серотонин, серум/урина

55,00 лв.
MT-4130

Тимидинкиназа

84,00 лв.
MT-4131

Хомованилова киселина

66,00 лв.
MT-4132

Хромогранин A

99,00 лв.
MT-4133

5- хидрокси - индолоцетна киселина

72,00 лв.
MT-4134

ProGRP

108,00 лв.
MT-4139

Калпротектин - фецес ( Calprotectin ) количествен

41,00 лв.
MT-4118

Tumor M2 PK, фецес

43,00 лв.

Серология и вирусология

S-3702

СПИН (Anti - HIV 1+2)

13,00 лв.
S-3701

Сифилис

9,00 лв.
S-3754

anti-Syphilis-TPHA

15,00 лв.
S-3733

Хламидия трахоматис IgA

20,00 лв.
S-3731

Хламидия трахоматис  IgM

20,00 лв.
S-3730

Хламидия трахоматис  IgG

20,00 лв.
S-3745

Хламидия трахоматис  IgA+IgG

33,00 лв.
S-3734

Chlamydophila pneumoniae IgM

33,00 лв.
S-3772

Chlamydophila pneumoniae IgA

33,00 лв.
S-37110

Chlamydophila pneumoniae IgG

33,00 лв.
S-3721

Рубеола IgМ

20,00 лв.
S-3720

Рубеола IgG

20,00 лв.
S-3752

Морбили IgM

33,00 лв.
S-3751

Морбили IgG

33,00 лв.
S-3723/39

Херпес симплекс  тип 1/2  IgM

26,00 лв.
S-3722/37

Херпес симплекс тип 1/ 2 IgG

26,00 лв.
S-3724/40

Херпес симплекс тип 1 / 2  IgM + IgG

45,00 лв.
S-3726

Херпес зостер  IgM

30,00 лв.
S-3725

Херпес зостер   IgG

30,00 лв.
S-3727

Херпес зостер   IgM + IgG

52,00 лв.
S-3711

Хеликобатер пилори IgG

15,00 лв.
S-3712

Хеликобатер пилори антиген / фецес

25,00 лв.
S-3718

Инф мононуклеоза –EBV IgM

25,00 лв.
S-3717

Инф мононуклеоза –EBV IgG

25,00 лв.
S-3719

Инф мононуклеоза -EBV IgM +  IgG

43,00 лв.
S-3715

Цитомегаловирус -CMV IgM

24,00 лв.
S-3714

Цитомегаловирус –CMV IgG

24,00 лв.
S-3716

Цитомегаловирус -CMV IgM + IgG

42,00 лв.
S-37113

Цитомегаловирус (CMV) IgG+ avidity test

59.00 лв.
S-3728

Лаймска болест  IgG

26,00 лв.
S-3729

Лаймска болест  IgM

26,00 лв.
S-3785

Bordetella pertussis/parapertussis DNA ( Коклюш-ДНК )

110,00 лв.
S-3775

Бруцелоза (Brucella sp) IgG

33,00 лв.
S37147

Бруцелоза (Brucella sp) IgМ

33,00 лв.
S-3778

Leptospire – серология

87,00 лв.
S-3769

Listeria monocytogenes - серология

37,00 лв.
S-3774

Mycoplasma pneumoniae - IgM, IgG

по 33,00 лв.
S-3768

Квантиферонов тест- TB Gold- туберкулоза

125,00 лв.
S-3796

Parvovirus B19 IgG+IgM

117,00 лв.
S-37118

ParvovirusB19 IgM(Пета болест Erythema infectiosum)

30,00 лв.
S-37120

Изследване на кърлеж за Borrelia

25,00 лв.
S-37146

Изсл. на кърлеж-Borrelia, Anaplasma, Coxiella PCR

105,00 лв.
S-37135

Антитела SARS-CoV -2 IgG

30,00 лв.
S-3764

Anti - HAV total

20,00 лв.
S-3709

Anti - HAV- IgM

20,00 лв.
S-3703

Ag HBs (screening)

15,00 лв.
S-3783

HBsAg количествен

25,00 лв.
S-3747

Anti - HBc total

20,00 лв.
S-3707

Anti - HBc - Ig M

20,00 лв.
S-3704

HBeAg

20,00 лв.
S-3706

Anti - HBe

20,00 лв.
S-3705

Anti - HBs (количествен)

20,00 лв.
S-3767

Anti HDV total

23,00 лв.
S-3766

Anti-HDV IgM

23,00 лв.
S-3708

Anti - HCV

20,00 лв.
S-3765

Anti HEV IgM

20,00 лв.
S-3763

HBV DNA (koличествен тест)

170,00 лв.
S-3741

HCV RNA (количествен тест)

174,00 лв.
S-3787

HDV RNA (количествен тест)

350,00 лв.

Паразитологична диагностика

P-4702

Toxoplasma gondii -  IgG

20,00 лв.
P-4701

Toxoplasma gondii - IgM

20,00 лв.
P- 4720

Toxoplasma gondii - IgA

45,00 лв.
P-4722

Токсо IgG+авидност (Toxoplasma IgG+ avidity test )

55.00 лв.
P-4704

Trichinella spiralis - IgG

24,00 лв.
P-4717

Taenia solium: IgG

24,00 лв.
P-4703

Echinococcosis IgG

24,00 лв.
P-4707

Морфологично изследване на фецес

24,00 лв.
P-4708

Ентеробиоза ( скоч лента ) перианален отпечатък

14,00 лв.
P-4719

Паразитологично изследване за детска градина

14,00 лв.
P-4705

Фасциолоза  IgG

45,00 лв.
P-4706

Ларва мигренс IgG

24,00 лв.
P-4714

Малария-дебела капка

41,00 лв.
P-4709

Шистозоми -урина

31,00 лв.
P-4712

Микрофиларии

31,00 лв.

Микробиологична диагностика

M

Култрелно изследване за трихомонас вагиналис

12,00 лв.
M-4904

Влагалищен секрет за патогенни микроорганизми и гъби

24,00 лв.
M-4904/05

Влагалищен секрет за патогенни микроорганизми,гъби и трихомони

36,00 лв.
М-4908

Еякулат за патогенни за микроорганизми и гъби

28,00 лв.
М-4808/09

Еякулат за патогенни за микроорганизми,гъби и трихомони

40,00 лв.
М-4910

Урутрален секрет за патогенни микроорганизми и гъби

26,00 лв.
М-4910/11

Уретрален секрет за патогенни микроорганизми,гъби и трихомони

38,00 лв.
М-48912

Простатен секрет за патогенни микроорганизми и гъби

24,00 лв.
М-4912/13

Простатен секрет за микроорганизми,гъби и трихомони

36,00 лв.
M

Микоплазми и Уреаплазма / влагалищен секрет, цервикален секрет, еякулат, урина /

38,00 лв.
M

Пълно микробиологично изследване на еякулат - бактери,гъби,трихомони,микоплазма,уреаплазма и Gardnerella vainalis (ДНК)

97,00 лв.
М-4924

Влагалщен секрет и Трихомони+Гарднрела (ДНК)

58,00 лв.
М-4954

Влагалщен секрет и Трихомони (ДНК)

47,00 лв.
М-4951

Влагалищен секрет и Гарднерела (ДНК)

47,00 лв.
М-4950

Цервикален секрет+Микоплазма и Уреаплазма

59,00 лв.
М-4956

Уретрален секрет и Трихомони+Гарднрела (ДНК)

55,00 лв.
М-4955

Уретрален секрет и Гарднрела (ДНК)

46,00 лв.
М-4957

Уретрален секрет и Трихомони (ДНК)

46,00 лв.
М-4964

Еякулат и Трихомони+Гарднерела (ДНК)

63,00 лв.
М-4958

Еякулат и Гарднерела (ДНК)

47,00 лв.
М-4962

Еякулат и Трихомони (ДНК)

47,00 лв.
М-4949

Еякулат + Микоплазма и Уреаплазма

59,00 лв.
M

Стерилна урина -еднократно

13,00 лв.
M

Стерилна урина -двукратно

21,00 лв.
M

Стерилна урина -трикратно

30,00 лв.
M

Гърлен / носен / ушен / очен секрет

24,00 лв.
M

Раневи секрет ( друг)

33,00 лв.
M

Храчка

24,00 лв.
M

Фецес

24,00 лв.
M-4931

Чревно носителство -ректален секрет

19.00 лв.
M-4942

Clostridium Difficile Toxin A/B

31,00 лв.
М-4941

Изследване за Rota и Adeno virus

20,00 лв.
М-4959

Campylobacter jejuni+ coli Ag

30,00 лв.
М-4969

Изследване за Norovirus Ag

37,00 лв.
М-4971

Изследване за Ентеровирус ( Enterovirus Ag )

30,00 лв.
М-4963

Streptococcus group A antigen ( Скарлатина )

15.00 лв.
S-37121

Изследване за Грип тип А/B ( Influenza A/B )

20,00 лв.
S-37200

Covid 19 Антигенен тест - Standart Q Covid Ag Test-SD Biosensor

15,00 лв.
М-4965

Културелно изследване за микози от кожа и кожни придатъци

50,00 лв.
М-4966

Културелно изследване за микози от нокът

50,00 лв.
M-4937

Хемокултура

59,00 лв.
M-6126

Разширено генотипиране високо - рискови HPV типове - 14 типа (31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) + генотип 16 и 18

105,00 лв.
M-6134

HPV (Papiloma Virus) DNA в слюнка - генотипиране

207,00 лв.
DS-4829

Генотипизиране на 14 високорискови типове HPV / 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 /

130,00 лв.
DS-4830

Скрининг за14 типа HPV и течна цитология

110,00 лв.
М-6102

Течна цитология по Babes-Papanicolaou

50,00 лв.
М-6108

CINtec p16/Ki-67 цитология, имуноцитопатологичен тест

160,00 лв.
М9107

Вагинален микробиом PCR скрининг тест

126,00 лв.
M-4922

Chlamydia trachomatis ДНК-PCR

50,00 лв.
M-4920

Trichomonas vaginalis ДНК-PCR

42,00 лв.
M-4921

Мycoplasma/ Ureaplasma panel ДНК-PCR

52,00 лв.
М-4919

Гонорея (ДНК)

51.00 лв.
М-4961

Полово преносими инфекции (урина,уретрален секрет, еякулат)

140,00 лв.
М-4923

Полово преносими инфекции - вагинален и цервикален сeкрет ДНК

140,00 лв.
DS-4825

Парадонтоза/анаероби/micro-Ident/ PCR тест

125.00 лв.
AP-5806

Молекулярни тестове за Атипични пневмонии: Chlamydophila Pneumoniae DNA (ДНК) Mycoplasma Pneumoniae DNA (ДНК) Legionella Pneumophila DNA

120.00 лв.

Лекарствено мониториране

LM-4302

Валпроева киселина

20,00 лв.
LM-4303

Карбамазепин

23,00 лв.
LM-4313

Дигоксин

20,00 лв.
LM-4306

Ламотригин

180,00 лв.
LM-4307

Фенобарбитал

180,00 лв.
LM-4301

Сирулимус

180,00 лв.
LM-4304

Султиам

180,00 лв.
LM-4305

Габапектин

180,00 лв.
LM-4306

Ламотригин

180,00 лв.
LM-4309

Окскарбамазепин

198,00 лв.
LM-4310

Такролимус

180,00 лв.
LM-4311

Леветирацетам

180,00 лв.

Коагулация и кръвосъсирване

К-3305

Протромбинов индекс / INR /

4,00 лв.
К-3304

аРТТ

4,50 лв.
К-3301

Време на кървене

2,00 лв.
К-3302

Време на съсирване

2,00 лв.
К-3308

Д-димер

30,00 лв.
К-3303

Фибриноген

5,00 лв.
К-3314

Антитромбин III

30,00 лв.
К-3315

Лупусен антикоагулант

93,00 лв.
К-3312

Протеин C

39,50 лв.
К-3316

Протеин S свободен

39,50 лв.
К-3321

Вродени тромбофилии - съкратен ДНК анализ (3 теста)

108,00 лв.
К-3325

Вродени тромбофилии - стандарт ДНК анализ (4 теста)

135,00 лв.
К-3323

Вродени тромбофилии - разширен ДНК анализ (8 теста)

190,00 лв.

Клинична химия

B-3113

Креатинин

3,00 лв.
B-3114

Урея

3,00 лв.
B-3117

Общ белтък

3,00 лв.
B-3118

Албумин

3,00 лв.
B-3115

Билирубин общ

3,00 лв.
B-3116

Билирубин директен

3,00 лв.
B-3136

Билирубин индиректен

3,00 лв.
B-3123

Пикочна киселина

3,00 лв.
B-3124

АсАТ

3,50 лв.
B-3125

АлАт

3,50 лв.
B-3127

Гама ГТ

3,50 лв.
B-3128

Алкална фосфатаза

3,50 лв.
B-3126

Креатинфосфокиназа

6,50 лв.
B-3105

Креатинфосфокиназа-МВ фракция

10,00 лв.
B-3106

Кисела фосфатаза обща

10,00 лв.
B-3129

Амилаза

6,50 лв.
B-3153

Амилаза—изоензими

86,00 лв.
B-3130

Липаза

7,00 лв.
B-3144

Миоглобин-серум

41,00 лв.
B-3107

Холинестераза

6,50 лв.
B-3108

Лактатдехидрогеназа

5,00 лв.
B-3140

Електрофореза на белтъци-серум

34,00 лв.
B-3143

Имунофиксация на серумни имуноглобулини

105,00 лв.
B-3142

Свободни Леки Вериги ( Free Light Chain pannel)

105,00 лв.
B-3151

Бикарбонати

9,00 лв.
B-3119

Холестерол общ

3,00 лв.
B-3120

HDL холестерол

3,00 лв.
B-3104

Холестеролов профил

12,00 лв.
B-3121

Триглицериди

4,00 лв.
B-3132

Аполипопротеин A1

15,00 лв.
B-3133

Аполипопротеин  B

15,00 лв.
В-3146

Lipoprotein (a)

26,00 лв.
B-3111

Глюкоза

3,00 лв.
B-3101

Кръвно-захарен профил - трикратно

7,00 лв.
B-3138

Кръвно-захарен профил- четирикратно

11,50 лв.
B-3122

Гликиран хемоглобин

15,00 лв.
B-3102

ОГТТ-трикратен тест

9,00 лв.
B-3103

ОГТТ-четирикратен тест

11,50 лв.
HA-3529

Инсулин

18,00 лв.
HA-3532

Проинсулин

108,00 лв.
HA-3531

С-пептид

23,00 лв.
U-3435

Микроалбуминурия

21,00 лв.
HA-3566

Инсулинова резистентност / HOMA индекс /

20,00 лв.
I-3987

АТ срещу тирозин фосфатаза (IA2)

105,00 лв.
I-3925

anti-GAD 65 (анти GAD 65 антитела) количествен

49,00 лв.
I-3937

anti GAD 65 / IA 2 ( GAD 65/IA2 скрининг ) количествен

51,00 лв.
I-3936

anti-Insulin (анти-инсулинови антитела) колич.

39,00 лв.
EMV-3201

Калий-серум

4,50 лв.
EMV-3201

Калий-урина

5,50 лв.
EMV-3202

Натрий-серум

4,50 лв.
EMV-3202

Натрий-урина

5,50 лв.
EMV-3203

Хлор-серум

4,50 лв.
EMV-3203

Хлор-урина

5,50 лв.
EMV-3207

Желязо

4,50 лв.
EMV-3208

ЖСК

5,50 лв.
EMV-3210

Магнезий-серум

6,50 лв.
U-3434

Магнезий-урина

7,00 лв.
EMV-3205

Калций

3,50 лв.
EMV-3212

Йонизиран калций

5,50 лв.
EMV-3209

Фосфор

3,50 лв.
EMV-3219

Витамин A

72,00 лв.
EMV-3220

Витамин B1

60.00 лв.
EMV-3221

Витамин B2

60.00 лв.
EMV-3223

Витамин В 12

20,00 лв.
EMV-3222

Витамин B6

60,00 лв.
EMV-3225

Витамин D

28,00 лв.
EMV-3224

Витамин C

96,00 лв.
EMV-3227

Витамин E (tocopherol)

72,00 лв.
EMV-3228

Витамин H (biotin)

66,00 лв.
EMV-3226

Витамин К 1

138,00 лв.
EMV-3217

Йод, серум

70,00 лв.
EMV-3232

Йод, урина

198,00 лв.
EMV-3218

Селен

40,00 лв.
EMV-3211

Мед, Цинк, Селен, Йод ( Cu, Zn, Se,I )

110,00 лв.
EMV-3213

Цинк, Селен (Zn, Se)

52,00 лв.

Имунологична диагностика

I-3938

Репродуктивен скрининг панел

475,00 лв.
I-3939

NK клетки и субпопулации

100.00 лв.
I-3945

Криоглобулини

12.00 лв.
I-3943

HLA B-27

31.00 лв.
I-3909

ANA (screening)

30.00 лв.
I-3918

ANA профил ( anti RNP/Sm, anti Sm, anti SS-A/Ro, anti SS-A ( Ro 52 ), anti SS-B/La, anti PM-Scl, anti Jo-1, anti CENP B, anti PCNA, anti NUC, anti His, anti Ribosomal P, anti AMA -M2)

88.00 лв.
I-3914

АТ ДНК  двойноверижна (double-stranded)

35.00 лв.
I-3917

АТ Anti -ssDNA

35.00 лв.
I-3948

AT anti - Ro (SS-A)

39.00 лв.
I-3935

AT anti - La (SS-B)

39.00 лв.
I-3941

AT anti - Jo-1

39.00 лв.
I-3942

AT anti - Scl-70

39.00 лв.
I-3915

AT anti - U1RNP

37.00 лв.
I-3903

RF ревматоиден фактор

6.00 лв.
I-3902

AST

6.00 лв.
I-3950

RF IgA, IgM,IgG

90.00 лв.
I-3919

Анти Цикличен Цитрулиниран Пептид ( anti CCP ) IgA

36.00 лв.
I-39133

Анти Цикличен Цитрулиниран Пептид ( anti CCP ) IgG

36.00 лв.
I-3959

AT anti - MCV

34.00 лв.
I-3944

Автоимунни чернодробни болести-пакет

78.00 лв.
I-3913

ANCA (анти неутрофилоцитоплазмени антитела )

49.00 лв.
I-3911

AMA ( анти митохондриални антитела )

36.00 лв.
I-3916

ASMA (  анти гладкомускулни антитела )

35.00 лв.
I-3949

АТ screening  test  Целиакия (IgA-tTG)

40.00 лв.
I-3951

АТ anti-gliadin IgG+IgA

47.00 лв.
I-3993

Анти - деамидирани глиадинови пептиди антитела (anti -DGP) (IgG+IgA)

70,00 лв.
I-3983

AT anti Sacharomyces cerevisiae IgA + IgG

70.00 лв.
I-3955

АТ anti-acetylcholine receptor

36.00 лв.
I-3910/78

АТ антикардиолипинови  IgG, IgM

по 33.00 лв.
I-3922

АТ анти-бета2 гликопротеин 1 - IgG, IgM

по 33.00 лв.
I-3926

Анти-фосфолипидни антитела - Скрининг

76.00 лв.
I-39132

Анти-фосфолипидни антитела - Съкратен

100.50 лв.
I-39130

Анти-фосфолипиден синдром-Разширен

150.00 лв.
I-3970

Алфа 1 антитрипсин - AAT

30.00 лв.
I-3973

Коефициент на насищане на трансферина

14.00 лв.
I-3907

Комплемент C3

9.00 лв.
I-3908

Комплементt C4

9.00 лв.
I-3921

Трансферин

20.00 лв.
I-3924

Хаптоглобин

26.00 лв.
I-3920

Церулоплазмин

25.00 лв.
I-3901

CRP

6.50 лв.
I-3906

IgG

7.00 лв.
I-3904

IgA

7.00 лв.
I-3905

IgM

7.00 лв.

Имунохематологична диагностика

IH-5101

Кръвна група и Rh фактор

25,00 лв.
IH-5105

Ало-еритроантитела, вкл.Rh антитела

37,00 лв.
IH-5104

Автоеритроантитела

33,00 лв.
IH-5106

Студови антитела

47,00 лв.
IH-5109

Титър на еритроантитела

74,00 лв.

Други специализирани изследвания

B-3166

hs Тропонин Т(TNT)

29.00 лв.
B-3147

Хомоцистеин

42.00 лв.
I-3979

hsCRP

10.00 лв.
B-3159

NT-proBNP

75.00 лв.
B-3141

BNP ( B-тип натриуретичен пептид )

66.00 лв.
DO-4501

Алкална фосфатаза - костна

108,00 лв.
DO-4502

Остеокалцин

20.50 лв.
EMV-3225

25-OH-Vitamin D

28.00 лв.
DO-4503

Beta crosslaps

20.50 лв.
DO-4504

N-telopeptid, урина

138,00 лв.
HA-3512

PTH ( Parathormon intact)

31.00 лв.
T-6005

Алуминий, кръв

120,00 лв.
T-6002

Арсен, кръв / диуреза

108,00 лв.
T-6007

Мед, серум

25.50 лв.
T-6010

Мед, диуреза

43.00 лв.
T-6003

Манган, серум / диуреза

120,00 лв.
Т-6006

Живак , кръв / диуреза

108,00лв.
Т-6001

Олово, кръв / диуреза

29.50 лв.
Т-6004

Цинк, плазма / диуреза

29.00 лв.
Т-6009

Литий, серум

17.00 лв.
DS-4807

Цитоморфологично изследване -PAP тест

15.00 лв.
DS-4808

Експресна цитология на секрети

15.00 лв.
DS-4811

ТАБ, щипкова, четкова биопсия, изливи

20.00 лв.
DS-4812

Хистоморфологично изследване

90.00 лв.
DS-4801

Спермограма с виталитет

40.00 лв.
DS-4819

Спермограма разширена по Kruger strict criteria

55.00 лв.
B-3135

Cystatin  С

39.00 лв.
U-3430

Оксалати в 24 часова урина

40.00 лв.
U-3429

Цитрати в 24 часова урина

40.00 лв.
U-3431

Цистин в 24 часова урина

40.00 лв.
DS-4803

Бъбречни конкременти - химичен анализ

20.00 лв.
DS-4845

Хранителна непоносимост Food Detective

175.00 лв.
DS-4802

Наркотични вещества в урина

30.00 лв.

Алергология

A-5901

IgE

32.00 лв.
A-5918

ДАО активност - хистаминова непоносимост

93.00 лв.
A-5909

Allergoscan-Хранителни алергени

115.00 лв.
A-5910

Allergoscan- Инхалаторни алергени

115.00 лв.
A-5912

Allergoscan-Педиатрични инхалаторни

115.00 лв.
A-5913

Allergoscan -Кръстосани алергии

115.00 лв.
А-5958

Хранителни и Инхалаторни алергени - 54 алергена

135.00 лв.
A-5925

Глутен

41.00 лв.
A-5926

Казеин

41.00 лв.
A-5927

Яйца/белтък, жълтък/

34.00 лв.
A-5928

Яйчен белтък

41.00 лв.
A-5929

Жълтък

36.00 лв.
A-5930

Краве мляко

34.00 лв.
A-5931

Овче мляко

34.00 лв.
A-5932

Пастьризирано мляко

34.00 лв.
A-5933

Козе мляко

42.00 лв.
A-5934

Гъби смес IgE (MX1)

42.00 лв.
A-5935

Пилешко месо

34.00 лв.
А-5936

Говеждо месо

34.00 лв.
А-5941

Свинско месо

34.00 лв.
А-5937

Овче месо

34.00 лв.
А-5938

Заешко месо

36.00 лв.
А-5939

Пуешко месо

34.00 лв.
А-5940

Масло

34.00 лв.

Бързи тестове - сезонни инфекции

S-37121

Изследване за Грип тип А/B ( Influenza A/B )

20.00 лв.
S-37131

SARS - CoV2 -2 / Influenza A+ B / RSV / Adenovirus / Mycoplasma pneumoniae Combo Rapid Test ( Nasopharygeal Swab )

35.00 лв.
S-37132

Антигенен комбинран бърз тест COVID - 19 и грип А + В

25.00 лв.
S-37139

Covid-19 Ag + Influenza A & B + RSV

30.00 лв.
S-37200

Covid 19 Антигенен тест - Standart Q Covid Ag Test-SD Biosensor

15.00 лв.
M-4963

Streptococcus group A antigen ( Скарлатина )

15.00 лв.
M-4941

Изследване за Rota и Adeno virus

20.00 лв.

Връзка с нас

Работно време

Пон-Пет
07:30 - 18:00

Събота:
08:30 - 13:00

Неделя:
почивен ден

Къде се намираме?

гр.Благоевград бул.Св. Св. Кирил и Методии 24Г

Имейл

office@unidiamed.com

Свържете се на

073 831 190

0886 330 463

Последвайте ни