ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ за извършване на някои изследвания. ПовечеНовини
Качество

Продукти и услуги на лаборатория Унидиамед - Благоевград

 • Хематологична диагностика
 • Клинична химия
 • Коагулация и кръвосъсирване
 • Уринен анализ
 • Хормонална диагностика
 • Серология и вирусология
 • Имунологична диагностика
 • Туморни маркери
 • Микробиологична диагностика
 • Паразитологична диагностика
 • Имунохематологична диагностика
 • Алергология
 • Лекарствено мониториране
 • Молекулярно-диагностични изследвания
 • Други специализирани изследвания

Хематологична диагностика

  ХЕМАТОЛОГИЯ  
H-3001 Пълна кръвна картина
H-3040 Диференц. броене на левкоцити
H-3041 Морфология на еритроцити
H-3003 СУЕ
H-3051 Ретикулоцити
H-3059 Електрофореза на патологични хемоглобини - алкални
H-3060 Електрофореза на патологични хемоглобини - кисели
     
  Маркери за анемия   
H-3052 Антитела срещу еритропоетин
EMV-3223 Витамин B12
H-3058 Еритропоетин
H-3053 Феритин
H-3055 Фолиева киселина
H-3057 sTfR (разтворим рецептор на трансферина)

Клинична химия

  БИОХИМИЯ  
B-3113 Креатинин
B-3114 Урея
B-3117 Общ белтък
B-3118 Албумин
B-3115 Билирубин общ
B-3116 Билирубин директен
B-3136 Билирубин индиректен
B-3123 Пикочна киселина
B-3124 АсАТ
B-3125 АлАт
B-3127 Гама ГТ
B-3128 Алкална фосфатаза
B-3152 Кисела фосфатаза—простатна
B-3126 Креатинфосфокиназа
B-3105 Креатинфосфокиназа-МВ фракция
B-3106 Кисела фосфатаза обща
B-3129 Амилаза
B-3153 Амилаза—изоензими
B-3130 Липаза
B-3144 Миоглобин-серум
B-3107 Холинестераза
B-3108 Лактатдехидрогеназа 
B-3140 Електрофореза на белтъци-серум
B-3143 Протеини имунофиксация-серум
B-3142 Протеини имунофиксация-урина
B-3156 Амоняк
B-3151 Бикарбонати 
     
  Липиден статус  
B-3119 Холестерол общ
B-3120 HDL холестерол
B-3104 Холестеролов профил 
B-3121 Триглицериди
B-3132 Аполипопротеин A1
B-3133 Аполипопротеин  B
B-3134 Аполипопротеин А1 + B
B-3146 Липопротен /а/
     
  Диабет  
B-3111 Глюкоза
B-3101 Кръвно-захарен профил - трикратно
B-3138 Кръвно-захарен профил- четирикратно
B-3122 Гликиран хемоглобин
B-3102 ОГТТ-трикратен тест
B-3103 ОГТТ-четирикратен тест
HA-3529 Инсулин
HA-3532 Проинсулин
HA-3531 С-пептид
U-3435 Микроалбуминурия
HA-3566 Инсулинова резистентност / HOMA индекс /
     
  Автоантитела при диабет   
I-3937 АТ срещу тирозинфосфатаза IA2
I-3925 АТ анти-глутамат- декарбоксилаза (GAD-II)
I-3936 АТ срещу инсулина
     
  ЕЛЕКТРОЛИТИ ,МИКРОЕЛЕМЕНТИ И ВИТАМИНИ  
EMV-3201 Калий-серум
EMV-3201 Калий-урина
EMV-3202 Натрий-серум
EMV-3202 Натрий-урина
EMV-3203 Хлор-серум
EMV-3203 Хлор-урина
EMV-3207 Желязо
EMV-3208 ЖСК
EMV-3210 Магнезий-серум, урина
EMV-3205 Калций
EMV-3212 Йонизиран калций
EMV-3206 Калций + йонизиран калций
EMV-3209 Фосфор
EMV-3219 Витамин A
EMV-3220 Витамин B1
EMV-3221 Витамин B2
EMV-3223 Витамин В 12
EMV-3222 Витамин B6
EMV-3224 Витамин C
EMV-3227 Витамин E (tocopherol)
EMV-3228 Витамин H (biotin)
EMV-3226 Витамин К 
EMV-3217 Йод, серум,/урина
EMV-3218 Йод, урина
EMV-3218 Селен

Коагулация и кръвосъсирване

  КОАГУЛАЦИЯ  
К-3305 Протромбинов индекс / INR /
К-3304 аРТТ
К-3301 Време на кървене
К-3302 Време на съсирване
К-3308 Д-димер
К-3303 Фибриноген
     
  Маркери за тромбофилия  
К-3314 Антитромбин III
К-3315 Лупусен антикоагулант
К-3312 Протеин C
К-3313 Протеин S
К-3316 Протеин S свободен
К-3317 Скрининг тромбофилия - Лупусен антикоагулант, Протеин C, Протеин S
     
  Молекулярни тестове за тромбофилия  
К-3307 Мутация в ген за Фактор V Лайден
К-3319 Мутация в ген MTHFR  / мутация C677T и A 1298C /
К-3318 Мутация на протромбина
К-3320 PAI ген / полиморфизъм 675 4G / 5G
К-3321 Вродени тромбофилии-ДНК анализ 3 теста
К-3323 Вродени тромбофилии-ДНК анализ 4 теста

Уринен анализ

  УРИНЕН АНАЛИЗ  
U-3402 Общо химично изследване
U-3403 Седимент
U-3401 Комплексно изследване
U-3410 Креатининов клирънс
U-3411 Креатинин в диуреза 
U-3405 Калций в диуреза
U-3406 Фосфор в диуреза
U-3407 Белтък в диуреза
U-3422 Пикочна киселина клирънс
U-3412 Пикочна киселина в диуреза
U-3408 Амилаза в урина
U-3427/28 Калий,натрий,хлор,магнезий

Хормонална диагностика

  ХОРМОНИ И СПЕЦИФИЧНИ БЕЛТЪЦИ  
     
  Тироидна функция  
HA-3503 TSH  
HA-3501 FT3 
HA-3502 FT4
HA-3507 MAT
HA-3506 TAT
HA-3509 TSH рецепторни антитела (TRab)
HA-3510 Тиреоглобулин 
TM-4125 Калцитонин
     
  Фертилитет  
HA-3513 LH
HA-3514 FSH
HA-3515 Prolactin
HA-3517 Progesteron
HA-3516 Estradiol
HA-3518 Testosteron
HA-3563 Свободен Testosteron
HA-3561 SHBG
HA-3558 Антимюлеров хормон
HA-3555 Inhibin B
     
  Хормони, участваши в растежа   
HA-3525 Соматотропин (hGH)
     
  Бременност   
HA-3565 Estriol неконюгиран
HA-3524 HCG total 
DS-4838 Маркери прееклампсия
     
  Пренатален скрининг   
DS-4827 Скрининг в първи триместър / 11- 14 г.с./
DA-4833 Скрининг във втори триместър /15 - 20 г.с./
     
  Надбъбрек   
HA-3526 Адренокортикотропен хормон (ACTH)
HA-3522 4-Андростендион (Androstendion)
HA-3521 Дехидроепиандростерон - сулфат (DHEA - S )
HA-3527 Кортизол (Cortisol)
HA-3528 Кортизол свободен (Cortisol free) урина ,диуреза
HA-3523 17 - OH Progesteron
     
  Други  
HA-3564 Алдостерон (Aldosteron) серум,/ урина
HA-3587 Ангиотензин  II
HA-3562 Антидиуретичен хормон ( ADH ) 
HA-3512 Паратхормон
HA-3529 Инсулин
HA-3556 Ренин в плазма
HA-3554 Катехоламини в диуреза

Серология и вирусология

  СЕРОЛОГИЯ И ВИРУСНИ МАРКЕРИ  
S-3702 СПИН (Anti - HIV 1+2)
S-3701 Сифилис
S-3733 Хламидия трахоматис IgA
S-3731 Хламидия трахоматис  IgM
S-3730 Хламидия трахоматис  IgG
S-3745 Хламидия трахоматис  IgA+IgG
S-3734 Хламидия пнеумоние IgM
S-3772 Chlamydia pneumoniae: IgG, IgA
S-3773 Chlamydia psittaci - IgA, IgG, IgM
S-3721 Рубеола IgМ                           
S-3720 Рубеола IgG
S-3752 Морбили IgM
S-3751 Морбили IgG
S-3723/39 Херпес симплекс  тип 1/2  IgM 
S-3722/37 Херпес симплекс тип 1/ 2 IgG
S-3724/40 Херпес симплекс тип 1 / 2  IgM + IgG 
S-3726 Херпес зостер  IgM 
S-3725 Херпес зостер   IgG                   
S-3727 Херпес зостер   IgM + IgG                                    
S-3711 Хеликобатер пилори IgG
S-3712 Хеликобатер пилори антиген / фецес
S-3718 Инф мононуклеоза –EBV IgM
S-3717 Инф мононуклеоза –EBV IgG
S-3719 Инф мононуклеоза -EBV IgM +  IgG    
S-3715 Цитомегаловирус -CMV IgM 
S-3714 Цитомегаловирус –CMV IgG 
S-3716 Цитомегаловирус -CMV IgM + IgG                                          
S-3728 Лаймска болест  IgG  
S-3729 Лаймска болест  IgM    
S-3785 Bordetella pertussis-серология
S-3775 Brucella - серология
S-3776 Klebsiella pneumoniae - IgG, IgM, IgA
S-3777 Legionella pneumophila АГ , урина
S-3778 Leptospire – серология
S-3769 Listeria monocytogenes - серология
S-3779 Mycoplasma hominis - серология
S-3774 Mycoplasma pneumoniae - IgG, IgA, IgM
S-3781 Parainfluenza Virus - серология
S-3780 Parotitis epidemica Ig G, Ig M
S-3782 Ureaplasma urealyticum-,серология
S-3768 Квантиферонов тест- TB Gold- туберкулоза
S-3796 Parvovirus B19 IgG+IgM
S-3771 T-Spot TB - туберкулоза
     
  Хепатитни маркери  
S-3764 Anti - HAV total
S-3709 Anti - HAV- IgM
S-3703 Ag HBs (screening)
S-3783 Ag HBs количествен
S-3747 Anti - HBc total
S-3707 Anti - HBc - Ig M
S-3704  HBeAg
S-3706 Anti - HBe
S-3705 Anti - HBs (количествен)
S-3767 Anti - HDV
S-3708 Anti - HCV
S-3786 Anti-HCV (подтвърдителен тест)
S-3765 Anti HEV IgM
S-3763 HBV DNA (koличествен тест)
S-3741 HCV RNA (количествен тест)
S-3787 HDV RNA (количествен тест)

Имунологична диагностика

  Репродуктивна имунология  
I-3938 Репродуктивен скрининг панел
I-3933 Имунофенотипизиране на левкоцити-репродуктивен панел
I-3939 NK клетки и субпопулации
     
  Автоимуннитет   
  Маркери за васкулит и ревматични болести  
I-3945 Криоглобулини
I-3943 HLA B-27
I-3957 Панел миозит
I-3958 Циркулиращи имунни комплекси (CIC)
I-3909 ANA (screening)
I-3918 АТ  ENA-Blot профил  (SS-A, SS-B, RNP, Scl-70, Jo-1, Sm)
I-3914 АТ ДНК  двойноверижна (double-stranded)
I-3917 АТ Anti -ssDNA
I-3928 AT  anti-nucleozom
I-3932 AT anti - centromer
I-3948 AT anti - Ro (SS-A)
I-3935 AT anti - La (SS-B)
I-3912 AT anti - Sm
I-3940 AT IgG anti-ribosomal  Р protein 
I-3941 AT anti - Jo-1
I-3942 AT anti - Scl-70
I-3915 AT anti - U1RNP
I-3946 AT anti-histon IgG
I-3947 АТ anti-SRP
I-3903 RF ревматоиден фактор
I-3902 AST 
I-3950 RF IgA, IgM
I-3919 AT anti - CCP
I-3959 AT anti - MCV
I-3944 Автоимунни чернодробни болести-пакет
I-3913 ANCA (анти неутрофилоцитоплазмени антитела ) 
I-3911 AMA ( анти митохондриални антитела )
I-3916 ASMA (  анти гладкомускулни антитела )
I-3960  anti-LC1 IgG (черен дроб, цитозол)
I-3961 АТ anti-LKM1
I-3962 АТ anti-SLA/LP
I-3963 АТ Anti-liver cell membrane (хепатоцитна мембрана)
I-3964 АТ Anti-bile duct( срещу жлъчните канали)
I-3949 АТ screening  test  Целиакия (IgA-tTG)
I-3951 АТ anti-gliadin IgG
I-3965 АТ anti-enterocit IgG, IgA
I-3983 AT anti Sacharomyces cerevisiae IgA + IgG
I-3966 АТ against pancreatic acinar cells (срещу клетките на панкреаса)
I-3967 AT анти-надбъбречни
I-3968 AT анти-миокардни
     
  Автоантитела при неврологични и други заболявания   
I-3955 АТ anti-acetylcholine receptor
  * при запитване пълния списък изследвания  
     
  Автоантитела срещу сперматозоиди   
I-3929 АТ антиспермални в серум
     
  Антифосфолипиден синдром   
I-3910 АТ антикардиолипинови  IgG
I-3922 АТ анти-бета2 гликопротеин 1 - IgA, IgG, IgM
I-3926 Антифосфолипидни антитела (ELISA) /ACL,PS,PI,PA,B2GP/                          
     
  Специфични протеини, серум, урина  
I-3970 Алфа 1 антитрипсин - AAT
I-3971 Алфа 1 микроглобулин, урина
I-3972 Алфа 2-макроглобулин
I-3973 Коефициент на насищане на трансферина
I-3907 Комплемент C3
I-3908 Комплементt C4
I-3921 Трансферин 
I-3924 Хаптоглобин
I-3920 Церулоплазмин
I-3901 CRP
I-3906 IgG
I-3904 IgA
I-3905 IgM

Туморни маркери

  ТУМОРНИ МАРКЕРИ  
TM-4101 PSA общ
TM-4116 PSA, свободен
TM-4102 Free PSA / total PSA
TM-4103 CA 15 - 3 
TM-4105 CA 19 - 9 
TM-4107 CA 72-4  .
TM-4108 CA 125 
TM-4104 CEA 
TM-4113 Cyfra 21 - 1 
TM-4114 Free beta HCG
TM-4106 AFP
TM-4110 Beta 2-микроглобулин, серум
TM-4111 NSE (Неврон специфична енолаза)
TM-4119 HE4 (човешки епидидима протеин 4)
TM-4115 S100
TM-4112 SCC
TM-4126 TG ( тироглобулин )
TM-4123 TPA (тъканен полипептид антиген)
TM-4121 Гастрин 
TM-4128 Глюкагон в плазма
TM-4125 Калцитонин
TM-4137 Панел за оценка на риск за рак на яйчниците (HE4, CA 125, scor ROMA)
TM-4124 Серотонин, серум/урина
TM-4129 Соматостaтин
MT-4130 Тимидинкиназа
MT-4131 Хомованилова киселина
MT-4132 Хромогранин A
MT-4133 5- хидрокси - индолоцетна киселина
MT-4120 HER-2/neu (онкопротеин)
MT-4135 NMP 22 (рак на пикочен мехур) - количествен тест
MT-4134 ProGRP
MT-4127 Tumor M2 PK (изоензим на пируваткиназата), плазма
MT-4118 Tumor M2 PK, фецес 

Микробиологична диагностика

  Изследване на влагалищен, цервикален, уретрален   
  простатен секрет и еякулат  
M Трихомонас вагиналис
M Патогенни микроорганизми и гъби
M Патогенни микроорганизми,гъби и трихомони
M Патогенни микроорганизми,гъби и гонорея  
M Микоплазми и Уреаплазма
М Уретрален секрет за патогенни бактерии и гъби
М Уретрален секрет за патогенни бактерии, гъби и трихомони
M Пълно микробиологично изследване на еякулат
M Стерилна урина -еднократно
M Стерилна урина -двукратно
M Стерилна урина -трикратно
M Гърлен / носен секрет
M Раневи секрет
M Храчка
M Фецес
M Чревно носителство -ректален секрет
M-4939 Clostridium Difficile Toxin A/B
M-4950 Хемокултура

Паразитологична диагностика

  ПАРАЗИТОЛОГИЯ  
P-4702 Toxoplasma gondii -  IgG
P-4701 Toxoplasma gondii - IgM
P-4704 Trichinella spiralis - IgG
P-4717 Taenia solium: IgG
P-4716 Toxocara canis - IgG
P-4703 Echinococcosis IgG
P-4707 Морфологично изследване на фецес
P-4708 Ентеробиоза ( скоч лента ) перианален отпечатък
P-4715 Паразитологично изследване за детска градина
P-4705 Фасциолоза  IgG
P-4706 Ларва мигренс IgG
P-4714 Малария-дебела капка
P-4709 Шистозоми -урина
P-4712 Микрофиларии

Имунохематологична диагностика

  ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ  
IH-5101 Кръвна група и Rh фактор
IH-5105 Ало-еритроантитела, вкл.Rh антитела
IH-5107 Автоеритроантитела 
IH-5106 Студови антитела
IH-5109 Титър на еритроантитела

Алергология

  АЛЕРГИИ  
A-5901 IgE 
A-5918 ДАО активност - хистаминова непоносимост
A-5909 Allergoscan-Хранителни алергени
A-5910 Allergoscan- Инхалаторни алергени
A-5912 Allergoscan-Педиатрични инхалаторни
A-5913 Allergoscan -Кръстосани алергии              
     
  Лекарствени алергии  
A-5919 Clindamycin
A-5920 Cotrimoxazol
A-5921 Diclofenac
A-5922 Ibuprofen
A-5923 Metamizol
A-5924 Ofloxacin
A-5925 Paracetamol
  Tramadol
     
  Определяне на специфични алергени :  
  Инхалаторни алергени  
  Хранителни алергени  
A-5925 Глутен
A-5926 Казеин
A-5927 Яйца/белтък, жълтък/
A-5928 Яйчен белтък
A-5929 Жълтък
A-5930 Краве мляко
A-5931 Овче мляко
A-5932 Пастьризирано мляко
A-5933 Козе мляко
A-5934 Fx73 месо смес /свинско,телешко,пилешко /
A-5935 Пилешко месо
А-5936 Говеждо месо
А-5941 Свинско месо
А-5937 Овче месо
А-5938 Заешко месо
А-5939 Пуешко месо
А-5940 Масло
  Алергени от насекоми и паразити  
  Химически алергени  
  * Пълният каталог-при запитване в лабораторията  

Лекарствено мониториране

  ЛЕКАРСТВЕНО МОНИТОРИРАНЕ  
LM-4302 Валпроева киселина
LM-4303 Карбамазепин
LM-4306 Ламотригин
LM-4307 Фенобарбитал
LM-4301 Сирулимус
LM-4304 Султиам
LM-4305 Габапектин
LM-4306 Ламотригин
LM-4308 Клоназепам/Ривотрил/
LM-4309 Окскарбамазепин
LM-4310 Такролимус
LM-4311 Леветирацетам

Молекулярно-диагностични изследвания

  МОЛЕКУЛАРНИ ТЕСТОВЕ ЗА ИНФЕКЦИИ  
M-6126 *Човешки папиломен вирус /HPV / ДНК  -14  високорискови 
M-6123 *Човешки папиломен вирус /HPV / ДНК генотипизиране на 37 типа
DS-4831 *Човешки папиломен вирус HPV E6/E7 RNАm
M-4940 Chlamydia trachomatis ДНК-PCR
M-4945 Trichomonas vaginalis ДНК-PCR
M-4902 Trichomonas,Gardnerella,Candida -влагалищен секрет 
M-4946 Мycoplasma/ Ureaplasma panel ДНК-PCR
  *Човешки папиломен вирус/HPV/ 14 ниско и високорискови
     
S-3759 Еpstein Bar Virus / EBV/ДНК количествен, кръв
S-3790 Neisseria gonorrhoeae - ДНК в цервикс, уретра,урина
DS-4825 Парадонтоза/анаероби/micro-Ident/ PCR тест
AP-5802 Mycoplasma pneumoniae - ДНК / секрет /
AP-5803 Legionella pneumoniae - ДНК /секрет /
AP-5801 Chlamydophila pneumoniae - ДНК / секрет /
  Течна цитология по Babes-Papanicolaou 
  Човешки папилома вирус  (PAP течна цитология + HPV DNA +16,18 генотипиране )

Други специализирани изследвания

  Сърдечни маркери   
B-3145 Тропонин T
B-3147 Хомоцистеин
B-3148 hsCRP
B-3141 NT-proBNP
     
  Костни маркери   
DO-4501 Алкална фосфатаза - костна
DO-4502 Остеокалцин
EMV-3225 25-OH-Vitamin D
DO-4503 Beta crosslaps
DO-4504 N-telopeptid, урина
HA-3512 PTH ( Parathormon intact)
     
  ТОКСИКОЛОГИЯ  
  Метали  
T-6005 Алуминий, кръв
T-6002 Арсен, кръв / диуреза
T-6007 Мед, плазма 
T-6010 Мед, диуреза
T-6003 Манган, серум / диуреза
Т-6006 Живак , кръв / диуреза
Т-6001 Олово, кръв / диуреза
Т-6004 Цинк, плазма / диуреза
Т-6009 Литий, серум
     
  МОРФОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ  
DS-4807 Цитоморфологично изследване -PAP тест
DS-4808 Експресна цитология на секрети
DS-4811 ТАБ, щипкова, четкова биопсия, изливи
DS-4812 Хистоморфологично изследване
     
  Семенен анализ  
DS-4801 Спермограма с виталитет
DS-4819 Спермограма разширена по Kruger strict criteria
     
  Неинвазивна диагностика на чернодробни заболявания  
B-3154 FibroTest-ActiTest
B-3155 Fibromax
     
  Бъбречни маркери  
B-3135 Cystatin  С
U-3430 Оксалати в 24 часова урина
U-3429 Цитрати в 24 часова урина
U-3431 Цистин в 24 часова урина
DS-4823 Хромозомен анализ
DS-4803 Бъбречни конкременти - химичен анализ
DS-4845 Хранителна непоносимост Food Detective 
DS-4809 Наркотични вещества в урина

Екип

Екип от доказани в областта си специалисти, даващи максимума от себе си и своите знания, за да успеят да дадат на своите пациенти най-добрите резултати и компетентни услуги.

Повече

Поглед отвътре

С годините натрупахме богат опит, който ни помогна в новата лаборатория да оптимизираме работното пространство и да създадем комфорт и уютна атмосфера за нашите пациенти.

Повече

Защо точно нас

Защото имаме амбицията винаги да сме на върха. Защото вършим работата си професионално и сме отдадени изцяло на желанието си да помогнем на всеки пациент.

Повече