ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ за извършване на някои изследвания. ПовечеНовини
Качество

Продукти и услуги на лаборатория Унидиамед - Благоевград

 • Хематологична диагностика
 • Клинична химия
 • Коагулация и кръвосъсирване
 • Уринен анализ
 • Хормонална диагностика
 • Серология и вирусология
 • Имунологична диагностика
 • Туморни маркери
 • Микробиологична диагностика
 • Паразитологична диагностика
 • Имунохематологична диагностика
 • Алергология
 • Лекарствено мониториране
 • Молекулярно-диагностични изследвания
 • Други специализирани изследвания

Хематологична диагностика

  ХЕМАТОЛОГИЯ  
H-3001 Пълна кръвна картина 5,50 лв.
H-3040 Диференц. броене на левкоцити 3,50 лв.
H-3041 Морфология на еритроцити 4,00 лв.
H-3003 СУЕ 1,50 лв.
H-3051 Ретикулоцити 3,00 лв.
H-3059 Електрофореза на патологични хемоглобини - алкални 24,00 лв.
H-3060 Електрофореза на патологични хемоглобини - кисели 24,00 лв.
     
  Маркери за анемия   
H-3052 Антитела срещу еритропоетин 74,00 лв.
EMV-3223 Витамин B12 19,90 лв.
H-3058 Еритропоетин 70,00 лв.
H-3053 Феритин 17,00 лв.
H-3055 Фолиева киселина 19,90 лв.
H-3057 sTfR (разтворим рецептор на трансферина) 45,00 лв.

Клинична химия

  БИОХИМИЯ  
B-3113 Креатинин 2,50 лв.
B-3114 Урея 2,50 лв.
B-3117 Общ белтък 2,50 лв.
B-3118 Албумин 2,50 лв.
B-3115 Билирубин общ 2,50 лв.
B-3116 Билирубин директен 2,50 лв.
B-3136 Билирубин индиректен 2,50 лв.
B-3123 Пикочна киселина 2,50 лв.
B-3124 АсАТ 3,00 лв.
B-3125 АлАт 3,00 лв.
B-3127 Гама ГТ 3,00 лв.
B-3128 Алкална фосфатаза 3,00 лв.
B-3152 Кисела фосфатаза—простатна 9,00 лв.
B-3126 Креатинфосфокиназа 6,00 лв.
B-3105 Креатинфосфокиназа-МВ фракция 7,00 лв.
B-3106 Кисела фосфатаза обща 6,50 лв.
B-3129 Амилаза 5,50 лв.
B-3153 Амилаза—изоензими 41,00 лв.
B-3130 Липаза 6,50 лв.
B-3144 Миоглобин-серум 41,00 лв.
B-3107 Холинестераза 6,50 лв.
B-3108 Лактатдехидрогеназа  4,50 лв.
B-3140 Електрофореза на белтъци-серум 33,70 лв.
B-3143 Протеини имунофиксация-серум 29,00 лв.
B-3142 Протеини имунофиксация-урина 41,00 лв.
B-3156 Амоняк 10,00 лв.
B-3151 Бикарбонати  8,70 лв.
     
  Липиден статус  
B-3119 Холестерол общ 2,90 лв.
B-3120 HDL холестерол 2,50 лв.
B-3104 Холестеролов профил  11,90 лв.
B-3121 Триглицериди 3,50 лв.
B-3132 Аполипопротеин A1 24,00 лв.
B-3133 Аполипопротеин  B 12,50 лв.
B-3134 Аполипопротеин А1 + B 35,00 лв.
B-3146 Липопротен /а/ 38,00 лв.
     
  Диабет  
B-3111 Глюкоза 2,50 лв.
B-3101 Кръвно-захарен профил - трикратно 5,50 лв.
B-3138 Кръвно-захарен профил- четирикратно 7,00 лв.
B-3122 Гликиран хемоглобин 10,90 лв.
B-3102 ОГТТ-трикратен тест 7,00 лв.
B-3103 ОГТТ-четирикратен тест 10,90 лв.
HA-3529 Инсулин 15,90 лв.
HA-3532 Проинсулин 83,00 лв.
HA-3531 С-пептид 15,90 лв.
U-3435 Микроалбуминурия 20,90 лв.
HA-3566 Инсулинова резистентност / HOMA индекс / 18,00 лв.
     
  Автоантитела при диабет   
I-3937 АТ срещу тирозинфосфатаза IA2 47,00 лв.
I-3925 АТ анти-глутамат- декарбоксилаза (GAD-II) 74,00 лв.
I-3936 АТ срещу инсулина 69,00 лв.
     
  ЕЛЕКТРОЛИТИ ,МИКРОЕЛЕМЕНТИ И ВИТАМИНИ  
EMV-3201 Калий-серум 4,00 лв.
EMV-3201 Калий-урина 5,00 лв.
EMV-3202 Натрий-серум 4,00 лв.
EMV-3202 Натрий-урина 5,00 лв.
EMV-3203 Хлор-серум 4,00 лв.
EMV-3203 Хлор-урина 5,00 лв.
EMV-3207 Желязо 3,50 лв.
EMV-3208 ЖСК 4,50 лв.
EMV-3210 Магнезий-серум, урина 6,00 лв.
EMV-3205 Калций 3,00 лв.
EMV-3212 Йонизиран калций 5,00 лв.
EMV-3206 Калций + йонизиран калций 6,75 лв.
EMV-3209 Фосфор 3,00 лв.
EMV-3219 Витамин A 75,00 лв.
EMV-3220 Витамин B1 70,00 лв.
EMV-3221 Витамин B2 75,00 лв.
EMV-3223 Витамин В 12 19,90 лв.
EMV-3222 Витамин B6 70,00 лв.
EMV-3224 Витамин C 60,00 лв.
EMV-3227 Витамин E (tocopherol) 75,00 лв.
EMV-3228 Витамин H (biotin) 72,00 лв.
EMV-3226 Витамин К  140,00 лв.
EMV-3217 Йод, серум,/урина 111,60 лв.
EMV-3218 Йод, урина 145,00 лв.
EMV-3218 Селен 65,00 лв.

Коагулация и кръвосъсирване

  КОАГУЛАЦИЯ  
К-3305 Протромбинов индекс / INR / 3,90 лв.
К-3304 аРТТ 4,00 лв.
К-3301 Време на кървене 1,50 лв.
К-3302 Време на съсирване 1,50 лв.
К-3308 Д-димер 23,00 лв.
К-3303 Фибриноген 4,50 лв.
     
  Маркери за тромбофилия  
К-3314 Антитромбин III 23,50 лв.
К-3315 Лупусен антикоагулант 70,00 лв.
К-3312 Протеин C 29,20 лв.
К-3313 Протеин S 29,20 лв.
К-3316 Протеин S свободен 40,00 лв.
К-3317 Скрининг тромбофилия - Лупусен антикоагулант, Протеин C, Протеин S 125,00 лв.
     
  Молекулярни тестове за тромбофилия  
К-3307 Мутация в ген за Фактор V Лайден 33,70 лв.
К-3319 Мутация в ген MTHFR  / мутация C677T и A 1298C / 38,50 лв.
К-3318 Мутация на протромбина 29,50 лв.
К-3320 PAI ген / полиморфизъм 675 4G / 5G 29,50 лв.
К-3321 Вродени тромбофилии-ДНК анализ 3 теста 95,00 лв.
К-3323 Вродени тромбофилии-ДНК анализ 4 теста 129,00 лв.

Уринен анализ

  УРИНЕН АНАЛИЗ  
U-3402 Общо химично изследване 2,00 лв.
U-3403 Седимент 2,00 лв.
U-3401 Комплексно изследване 3,90 лв.
U-3410 Креатининов клирънс 6,00 лв.
U-3411 Креатинин в диуреза  3,50 лв.
U-3405 Калций в диуреза 3,00 лв.
U-3406 Фосфор в диуреза 300,00 лв.
U-3407 Белтък в диуреза 6,00 лв.
U-3422 Пикочна киселина клирънс 6,60 лв.
U-3412 Пикочна киселина в диуреза 4,50 лв.
U-3408 Амилаза в урина 6,00 лв.
U-3427/28 Калий,натрий,хлор,магнезий 5,00 лв.

Хормонална диагностика

  ХОРМОНИ И СПЕЦИФИЧНИ БЕЛТЪЦИ  
     
  Тироидна функция  
HA-3503 TSH   14,50 лв.
HA-3501 FT3  14,50 лв.
HA-3502 FT4 14,50 лв.
HA-3507 MAT 18,00 лв.
HA-3506 TAT 18,00 лв.
HA-3509 TSH рецепторни антитела (TRab) 34,50 лв.
HA-3510 Тиреоглобулин  25,70 лв.
TM-4125 Калцитонин 35,00 лв.
     
  Фертилитет  
HA-3513 LH 15,50 лв.
HA-3514 FSH 15,50 лв.
HA-3515 Prolactin 15,50 лв.
HA-3517 Progesteron 15,50 лв.
HA-3516 Estradiol 15,50 лв.
HA-3518 Testosteron 15,50 лв.
HA-3563 Свободен Testosteron 22,00 лв.
HA-3561 SHBG 24,00 лв.
HA-3558 Антимюлеров хормон 55,00 лв.
HA-3555 Inhibin B 55,00 лв.
     
  Хормони, участваши в растежа   
HA-3525 Соматотропин (hGH) 22,00 лв.
     
  Бременност   
HA-3565 Estriol неконюгиран 20,00 лв.
HA-3524 HCG total  18,00 лв.
DS-4838 Маркери прееклампсия 140,00 лв.
     
  Пренатален скрининг   
DS-4827 Скрининг в първи триместър / 11- 14 г.с./ 55,00 лв.
DA-4833 Скрининг във втори триместър /15 - 20 г.с./ 55,00 лв.
     
  Надбъбрек   
HA-3526 Адренокортикотропен хормон (ACTH) 24,00 лв.
HA-3522 4-Андростендион (Androstendion) 22,90 лв.
HA-3521 Дехидроепиандростерон - сулфат (DHEA - S ) 19,50 лв.
HA-3527 Кортизол (Cortisol) 14,60 лв.
HA-3528 Кортизол свободен (Cortisol free) урина ,диуреза 38,00 лв.
HA-3523 17 - OH Progesteron 22,90 лв.
     
  Други  
HA-3564 Алдостерон (Aldosteron) серум,/ урина 65,00 лв.
HA-3587 Ангиотензин  II 124,00 лв.
HA-3562 Антидиуретичен хормон ( ADH )  81,00 лв.
HA-3512 Паратхормон 27,00 лв.
HA-3529 Инсулин 15,90 лв.
HA-3556 Ренин в плазма 39,00 лв.
HA-3554 Катехоламини в диуреза 76,00 лв.

Серология и вирусология

  СЕРОЛОГИЯ И ВИРУСНИ МАРКЕРИ  
S-3702 СПИН (Anti - HIV 1+2) 13,00 лв.
S-3701 Сифилис 8,50 лв.
S-3733 Хламидия трахоматис IgA 17,90 лв.
S-3731 Хламидия трахоматис  IgM 17,90 лв.
S-3730 Хламидия трахоматис  IgG 16,30 лв.
S-3745 Хламидия трахоматис  IgA+IgG 23,30 лв.
S-3734 Хламидия пнеумоние IgM 30,90 лв.
S-3772 Chlamydia pneumoniae: IgG, IgA 55,00 лв.
S-3773 Chlamydia psittaci - IgA, IgG, IgM 227,00 лв.
S-3721 Рубеола IgМ                            17,90 лв.
S-3720 Рубеола IgG 17,90 лв.
S-3752 Морбили IgM 27,90 лв.
S-3751 Морбили IgG 27,90 лв.
S-3723/39 Херпес симплекс  тип 1/2  IgM  29,70 лв.
S-3722/37 Херпес симплекс тип 1/ 2 IgG 29,70 лв.
S-3724/40 Херпес симплекс тип 1 / 2  IgM + IgG  39,70 лв.
S-3726 Херпес зостер  IgM  29,70 лв.
S-3725 Херпес зостер   IgG                    29,70 лв.
S-3727 Херпес зостер   IgM + IgG                                     44,20 лв.
S-3711 Хеликобатер пилори IgG 17,90 лв.
S-3712 Хеликобатер пилори антиген / фецес 30,00 лв.
S-3718 Инф мононуклеоза –EBV IgM 22,90 лв.
S-3717 Инф мононуклеоза –EBV IgG 22,90 лв.
S-3719 Инф мононуклеоза -EBV IgM +  IgG     40,80 лв.
S-3715 Цитомегаловирус -CMV IgM  20,70 лв.
S-3714 Цитомегаловирус –CMV IgG  20,70 лв.
S-3716 Цитомегаловирус -CMV IgM + IgG                                           35,70 лв.
S-3728 Лаймска болест  IgG   21,90 лв.
S-3729 Лаймска болест  IgM     21,90 лв.
S-3785 Bordetella pertussis-серология 55,00 лв.
S-3775 Brucella - серология 70,00 лв.
S-3776 Klebsiella pneumoniae - IgG, IgM, IgA 124,00 лв.
S-3777 Legionella pneumophila АГ , урина 40,00 лв.
S-3778 Leptospire – серология 40,00 лв.
S-3769 Listeria monocytogenes - серология 37,00 лв.
S-3779 Mycoplasma hominis - серология 40,00 лв.
S-3774 Mycoplasma pneumoniae - IgG, IgA, IgM 50,00 лв.
S-3781 Parainfluenza Virus - серология 24,00 лв.
S-3780 Parotitis epidemica Ig G, Ig M 56,00 лв.
S-3782 Ureaplasma urealyticum-,серология 132,00 лв.
S-3768 Квантиферонов тест- TB Gold- туберкулоза 117,30 лв.
S-3796 Parvovirus B19 IgG+IgM 146,00 лв.
S-3771 T-Spot TB - туберкулоза 170,00 лв.
     
  Хепатитни маркери  
S-3764 Anti - HAV total 16,00 лв.
S-3709 Anti - HAV- IgM 16,00 лв.
S-3703 Ag HBs (screening) 10,00 лв.
S-3783 Ag HBs количествен 50,40 лв.
S-3747 Anti - HBc total 18,90 лв.
S-3707 Anti - HBc - Ig M 18,90 лв.
S-3704  HBeAg 18,90 лв.
S-3706 Anti - HBe 18,90 лв.
S-3705 Anti - HBs (количествен) 18,90 лв.
S-3767 Anti - HDV 19,90 лв.
S-3708 Anti - HCV 16,00 лв.
S-3786 Anti-HCV (подтвърдителен тест) 30,00 лв.
S-3765 Anti HEV IgM 19,90 лв.
S-3763 HBV DNA (koличествен тест) 160,00 лв.
S-3741 HCV RNA (количествен тест) 174,00 лв.
S-3787 HDV RNA (количествен тест) 331,00 лв.

Имунологична диагностика

  Репродуктивна имунология  
I-3938 Репродуктивен скрининг панел 385,00 лв.
I-3933 Имунофенотипизиране на левкоцити-репродуктивен панел 190,00 лв.
I-3939 NK клетки и субпопулации 135,00 лв.
     
  Автоимуннитет   
  Маркери за васкулит и ревматични болести  
I-3945 Криоглобулини 11,70 лв.
I-3943 HLA B-27 29,70 лв.
I-3957 Панел миозит 74,00 лв.
I-3958 Циркулиращи имунни комплекси (CIC) 16,00 лв.
I-3909 ANA (screening) 25,00 лв.
I-3918 АТ  ENA-Blot профил  (SS-A, SS-B, RNP, Scl-70, Jo-1, Sm) 69,60 лв.
I-3914 АТ ДНК  двойноверижна (double-stranded) 28,00 лв.
I-3917 АТ Anti -ssDNA 33,00 лв.
I-3928 AT  anti-nucleozom 39,00 лв.
I-3932 AT anti - centromer 29,00 лв.
I-3948 AT anti - Ro (SS-A) 35,00 лв.
I-3935 AT anti - La (SS-B) 29,00 лв.
I-3912 AT anti - Sm 29,00 лв.
I-3940 AT IgG anti-ribosomal  Р protein  66,00 лв.
I-3941 AT anti - Jo-1 29,00 лв.
I-3942 AT anti - Scl-70 29,00 лв.
I-3915 AT anti - U1RNP 37,00 лв.
I-3946 AT anti-histon IgG 79,00 лв.
I-3947 АТ anti-SRP 41,00 лв.
I-3903 RF ревматоиден фактор 6,00 лв.
I-3902 AST  6,00 лв.
I-3950 RF IgA, IgM 62,00 лв.
I-3919 AT anti - CCP 26,50 лв.
I-3959 AT anti - MCV 54,00 лв.
I-3944 Автоимунни чернодробни болести-пакет 78,00 лв.
I-3913 ANCA (анти неутрофилоцитоплазмени антитела )  43,70 лв.
I-3911 AMA ( анти митохондриални антитела ) 29,70 лв.
I-3916 ASMA (  анти гладкомускулни антитела ) 29,70 лв.
I-3960  anti-LC1 IgG (черен дроб, цитозол) 70,00 лв.
I-3961 АТ anti-LKM1 33,00 лв.
I-3962 АТ anti-SLA/LP 33,00 лв.
I-3963 АТ Anti-liver cell membrane (хепатоцитна мембрана) 65,00 лв.
I-3964 АТ Anti-bile duct( срещу жлъчните канали) 90,00 лв.
I-3949 АТ screening  test  Целиакия (IgA-tTG) 40,00 лв.
I-3951 АТ anti-gliadin IgG 21,30 лв.
I-3965 АТ anti-enterocit IgG, IgA 90,00 лв.
I-3983 AT anti Sacharomyces cerevisiae IgA + IgG 140,00 лв.
I-3966 АТ against pancreatic acinar cells (срещу клетките на панкреаса) 70,00 лв.
I-3967 AT анти-надбъбречни 44,00 лв.
I-3968 AT анти-миокардни 110,00 лв.
     
  Автоантитела при неврологични и други заболявания   
I-3955 АТ anti-acetylcholine receptor 78,00 лв.
  * при запитване пълния списък изследвания  
     
  Автоантитела срещу сперматозоиди   
I-3929 АТ антиспермални в серум 29,00 лв.
     
  Антифосфолипиден синдром   
I-3910 АТ антикардиолипинови  IgG 29,70 лв.
I-3922 АТ анти-бета2 гликопротеин 1 - IgA, IgG, IgM 33,50 лв.
I-3926 Антифосфолипидни антитела (ELISA) /ACL,PS,PI,PA,B2GP/                           80,00 лв.
     
  Специфични протеини, серум, урина  
I-3970 Алфа 1 антитрипсин - AAT 12,00 лв.
I-3971 Алфа 1 микроглобулин, урина 37,00 лв.
I-3972 Алфа 2-макроглобулин 27,00 лв.
I-3973 Коефициент на насищане на трансферина 14,00 лв.
I-3907 Комплемент C3 8,70 лв.
I-3908 Комплементt C4 8,70 лв.
I-3921 Трансферин  17,00 лв.
I-3924 Хаптоглобин 27,00 лв.
I-3920 Церулоплазмин 22,00 лв.
I-3901 CRP 6,00 лв.
I-3906 IgG 7,00 лв.
I-3904 IgA 7,00 лв.
I-3905 IgM 7,00 лв.

Туморни маркери

  ТУМОРНИ МАРКЕРИ  
TM-4101 PSA общ 15,00 лв.
TM-4116 PSA, свободен 16,00 лв.
TM-4102 Free PSA / total PSA 27,80 лв.
TM-4103 CA 15 - 3  15,00 лв.
TM-4105 CA 19 - 9  15,00 лв.
TM-4107 CA 72-4  17,00 лв.
TM-4108 CA 125  15,00 лв.
TM-4104 CEA  15,00 лв.
TM-4113 Cyfra 21 - 1  20,00 лв.
TM-4114 Free beta HCG 18,00 лв.
TM-4106 AFP 15,00 лв.
TM-4110 Beta 2-микроглобулин, серум 25,00 лв.
TM-4111 NSE (Неврон специфична енолаза) 22,00 лв.
TM-4119 HE4 (човешки епидидима протеин 4) 55,00 лв.
TM-4115 S100 50,00 лв.
TM-4112 SCC 22,50 лв.
TM-4126 TG ( тироглобулин ) 25,70 лв.
TM-4123 TPA (тъканен полипептид антиген) 83,00 лв.
TM-4121 Гастрин  91,00 лв.
TM-4128 Глюкагон в плазма 77,00 лв.
TM-4125 Калцитонин 35,00 лв.
TM-4137 Панел за оценка на риск за рак на яйчниците (HE4, CA 125, scor ROMA) 70,00 лв.
TM-4124 Серотонин, серум/урина 83,00 лв.
TM-4129 Соматостaтин 48,00 лв.
MT-4130 Тимидинкиназа 66,00 лв.
MT-4131 Хомованилова киселина 54,00 лв.
MT-4132 Хромогранин A 116,00 лв.
MT-4133 5- хидрокси - индолоцетна киселина 70,00 лв.
MT-4120 HER-2/neu (онкопротеин) 165,70 лв.
MT-4135 NMP 22 (рак на пикочен мехур) - количествен тест 87,00 лв.
MT-4134 ProGRP 66,00 лв.
MT-4127 Tumor M2 PK (изоензим на пируваткиназата), плазма 31,70 лв.
MT-4118 Tumor M2 PK, фецес  31,70 лв.

Микробиологична диагностика

  Изследване на влагалищен, цервикален, уретрален   
  простатен секрет и еякулат  
M Трихомонас вагиналис 12,00 лв.
M Патогенни микроорганизми и гъби 23,30 лв.
M Патогенни микроорганизми,гъби и трихомони 34,90 лв.
M Патогенни микроорганизми,гъби и гонорея  
M Микоплазми и Уреаплазма 31,90 лв.
М Уретрален секрет за патогенни бактерии и гъби 25,30 лв.
М Уретрален секрет за патогенни бактерии, гъби и трихомони 36,90 лв.
M Пълно микробиологично изследване на еякулат 71,80 лв.
M Стерилна урина -еднократно 12,00 лв.
M Стерилна урина -двукратно 20,00 лв.
M Стерилна урина -трикратно 27,40 лв.
M Гърлен / носен секрет 23,30 лв.
M Раневи секрет 23,30 лв.
M Храчка 23,30 лв.
M Фецес 23,30 лв.
M Чревно носителство -ректален секрет 23,30 лв.
M-4939 Clostridium Difficile Toxin A/B 30,00 лв.
M-4950 Хемокултура 45,30 лв.

Паразитологична диагностика

  ПАРАЗИТОЛОГИЯ  
P-4702 Toxoplasma gondii -  IgG 17,70 лв.
P-4701 Toxoplasma gondii - IgM 17,70 лв.
P-4704 Trichinella spiralis - IgG 21,00 лв.
P-4717 Taenia solium: IgG 21,20 лв.
P-4716 Toxocara canis - IgG 21,20 лв.
P-4703 Echinococcosis IgG 21,00 лв.
P-4707 Морфологично изследване на фецес 21,90 лв.
P-4708 Ентеробиоза ( скоч лента ) перианален отпечатък 7,70 лв.
P-4715 Паразитологично изследване за детска градина 12,00 лв.
P-4705 Фасциолоза  IgG 21,00 лв.
P-4706 Ларва мигренс IgG 17,70 лв.
P-4714 Малария-дебела капка 25,70 лв.
P-4709 Шистозоми -урина 21,60 лв.
P-4712 Микрофиларии 21,60 лв.

Имунохематологична диагностика

  ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ  
IH-5101 Кръвна група и Rh фактор 15,00 лв.
IH-5105 Ало-еритроантитела, вкл.Rh антитела 33,60 лв.
IH-5107 Автоеритроантитела  42,00 лв.
IH-5106 Студови антитела 38,90 лв.
IH-5109 Титър на еритроантитела 36,70 лв.

Алергология

  АЛЕРГИИ  
A-5901 IgE  31,90 лв.
A-5918 ДАО активност - хистаминова непоносимост 67,00 лв.
A-5909 Allergoscan-Хранителни алергени 135,00 лв.
A-5910 Allergoscan- Инхалаторни алергени 135,00 лв.
A-5912 Allergoscan-Педиатрични инхалаторни 135,00 лв.
A-5913 Allergoscan -Кръстосани алергии               135,00 лв.
     
  Лекарствени алергии  
A-5919 Clindamycin 31,00 лв.
A-5920 Cotrimoxazol 31,00 лв.
A-5921 Diclofenac 31,00 лв.
A-5922 Ibuprofen 31,00 лв.
A-5923 Metamizol 31,00 лв.
A-5924 Ofloxacin 31,00 лв.
A-5925 Paracetamol 31,00 лв.
  Tramadol 31,00 лв.
     
  Определяне на специфични алергени :  
  Инхалаторни алергени  
  Хранителни алергени  
A-5925 Глутен 31,00 лв.
A-5926 Казеин 31,00 лв.
A-5927 Яйца/белтък, жълтък/ 31,00 лв.
A-5928 Яйчен белтък 31,00 лв.
A-5929 Жълтък 31,00 лв.
A-5930 Краве мляко 31,00 лв.
A-5931 Овче мляко 31,00 лв.
A-5932 Пастьризирано мляко 31,00 лв.
A-5933 Козе мляко 31,00 лв.
A-5934 Fx73 месо смес /свинско,телешко,пилешко / 31,00 лв.
A-5935 Пилешко месо 31,00 лв.
А-5936 Говеждо месо 31,00 лв.
А-5941 Свинско месо 31,00 лв.
А-5937 Овче месо 31,00 лв.
А-5938 Заешко месо 31,00 лв.
А-5939 Пуешко месо 31,00 лв.
А-5940 Масло 31,00 лв.
  Алергени от насекоми и паразити  
  Химически алергени  
  * Пълният каталог-при запитване в лабораторията  

Лекарствено мониториране

  ЛЕКАРСТВЕНО МОНИТОРИРАНЕ  
LM-4302 Валпроева киселина 19,90 лв.
LM-4303 Карбамазепин 19,90 лв.
LM-4306 Ламотригин 54,00 лв.
LM-4307 Фенобарбитал 45,00 лв.
LM-4301 Сирулимус 87,00 лв.
LM-4304 Султиам 45,00 лв.
LM-4305 Габапектин 52,00 лв.
LM-4306 Ламотригин 58,00 лв.
LM-4308 Клоназепам/Ривотрил/ 112,00 лв.
LM-4309 Окскарбамазепин 45,00 лв.
LM-4310 Такролимус 112,00 лв.
LM-4311 Леветирацетам 59,00 лв.

Молекулярно-диагностични изследвания

  МОЛЕКУЛАРНИ ТЕСТОВЕ ЗА ИНФЕКЦИИ  
M-6126 *Човешки папиломен вирус /HPV / ДНК  -14  високорискови  95,00 лв.
M-6123 *Човешки папиломен вирус /HPV / ДНК генотипизиране на 37 типа 140,00 лв.
DS-4831 *Човешки папиломен вирус HPV E6/E7 RNАm 160,00 лв.
M-4940 Chlamydia trachomatis ДНК-PCR 35,70 лв.
M-4945 Trichomonas vaginalis ДНК-PCR 37,70 лв.
M-4902 Trichomonas,Gardnerella,Candida -влагалищен секрет  54,90 лв.
M-4946 Мycoplasma/ Ureaplasma panel ДНК-PCR 47,90 лв.
  *Човешки папиломен вирус/HPV/ 14 ниско и високорискови 108,00 лв.
     
S-3759 Еpstein Bar Virus / EBV/ДНК количествен, кръв 112,50 лв.
S-3790 Neisseria gonorrhoeae - ДНК в цервикс, уретра,урина 39,70 лв.
DS-4825 Парадонтоза/анаероби/micro-Ident/ PCR тест 97,30 лв.
AP-5802 Mycoplasma pneumoniae - ДНК / секрет / 65,70 лв.
AP-5803 Legionella pneumoniae - ДНК /секрет / 65,70 лв.
AP-5801 Chlamydophila pneumoniae - ДНК / секрет / 65,70 лв.
  Течна цитология по Babes-Papanicolaou  40,00 лв.
  Човешки папилома вирус  (PAP течна цитология + HPV DNA +16,18 генотипиране ) 91,00 лв.

Други специализирани изследвания

  Сърдечни маркери   
B-3145 Тропонин T 22,00 лв.
B-3147 Хомоцистеин 62,00 лв.
B-3148 hsCRP 12,00 лв.
B-3141 NT-proBNP 35,00 лв.
     
  Костни маркери   
DO-4501 Алкална фосфатаза - костна 66,00 лв.
DO-4502 Остеокалцин 20,50 лв.
EMV-3225 25-OH-Vitamin D 28,00 лв.
DO-4503 Beta crosslaps 20,50 лв.
DO-4504 N-telopeptid, урина 50,00 лв.
HA-3512 PTH ( Parathormon intact) 27,00 лв.
     
  ТОКСИКОЛОГИЯ  
  Метали  
T-6005 Алуминий, кръв 58,00 лв.
T-6002 Арсен, кръв / диуреза 58,00 лв.
T-6007 Мед, плазма  19,00 лв.
T-6010 Мед, диуреза 25,20 лв.
T-6003 Манган, серум / диуреза 63,00 лв.
Т-6006 Живак , кръв / диуреза 50,00 лв.
Т-6001 Олово, кръв / диуреза 26,50 лв.
Т-6004 Цинк, плазма / диуреза 23,60 лв.
Т-6009 Литий, серум 16,50 лв.
     
  МОРФОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ  
DS-4807 Цитоморфологично изследване -PAP тест 6,00 лв.
DS-4808 Експресна цитология на секрети 10,00 лв.
DS-4811 ТАБ, щипкова, четкова биопсия, изливи 15,00 лв.
DS-4812 Хистоморфологично изследване 45,00 лв.
     
  Семенен анализ  
DS-4801 Спермограма с виталитет 30,00 лв.
DS-4819 Спермограма разширена по Kruger strict criteria 40,00 лв.
     
  Неинвазивна диагностика на чернодробни заболявания  
B-3154 FibroTest-ActiTest 195,00 лв.
B-3155 Fibromax 275,00 лв.
     
  Бъбречни маркери  
B-3135 Cystatin  С 29,00 лв.
U-3430 Оксалати в 24 часова урина 30,00 лв.
U-3429 Цитрати в 24 часова урина 30,00 лв.
U-3431 Цистин в 24 часова урина 30,00 лв.
DS-4823 Хромозомен анализ 180,00 лв.
DS-4803 Бъбречни конкременти - химичен анализ 15,00 лв.
DS-4845 Хранителна непоносимост Food Detective  160,00 лв.
DS-4809 Наркотични вещества в урина 28,70 лв.
Лабораторията си запазва правото при необходимост да променя цените на изследванията

Екип

Екип от доказани в областта си специалисти, даващи максимума от себе си и своите знания, за да успеят да дадат на своите пациенти най-добрите резултати и компетентни услуги.

Повече

Поглед отвътре

С годините натрупахме богат опит, който ни помогна в новата лаборатория да оптимизираме работното пространство и да създадем комфорт и уютна атмосфера за нашите пациенти.

Повече

Защо точно нас

Защото имаме амбицията винаги да сме на върха. Защото вършим работата си професионално и сме отдадени изцяло на желанието си да помогнем на всеки пациент.

Повече